Cennik 2024

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu zamieszczonym na niniejszej stronie www jest Piotr Fluder ul. Elizy Orzeszkowej 4/1 60-778 Poznań.
2. Dane do kontaktu:
Piotr Fluder
ul. Elizy Orzeszkowej 4/1, 60-778 Poznań
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
telefon +48 607776493
e-mail kontakt@superdomkinadmorzem.pl
3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kontakt@superdomkinadmorzem.pl.
4. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem. Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Piotr Fluder adres: ul. Elizy Orzeszkowej 4/1, 60-778 Poznań. Dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na usługodawcy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których usługodawca realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności można kierować na adres: kontakt@superdomkinadmorzem.pl.

Cookies
Nowe zasady dotyczące cookies: Piotr Fluder jako usługodawca strony
www.superdomkinadmorzem.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.superdomkinadmorzem.pl, konfiguracji strony www.superdomkinadmorzem.pl, bezpieczeństwa i niezawodności strony www.superdomkinadmorzem.pl, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez usługodawcę na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki.

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony
https://www.superdomkinadmorzem.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do
użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa
i obowiązki użytkownika.
2. Administratorem cookies jest Piotr Fluder, ul. Elizy Orzeszkowej 4/1, 60-778 Poznań, Polska (zwany
dalej „Usługodawcą”).

II. Zbierane informacje
1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia
użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu
użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z
opcji Twojej przeglądarki.
4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
a) niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.
b) wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.
c) funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
6. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web
Beacon jest otwarta.
7. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, na przykład wówczas, gdy klikasz na przycisk "Dodaj" lub "Lubię to" w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

III. Wykorzystanie danych
1. Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
a) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
b) monitorowania stanu sesji,
c) dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub
d) analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

IV. Kontakt
Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować
na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@superdomkinadmorzem.pl

V. Postanowienia końcowe
Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.